ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
Έρευνα
Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στη διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων εδαφών, φύλλων ή νερού άρδευσης και παρέχει συμβουλευτική λίπανση για τις καλλιέργειες με σκοπό την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επίσης, δραστηριοποιείται σε ένα πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού ορθολογικής λίπανσης, την εκπόνηση εδαφολογικών μελετών και την περιβαλλοντική προστασία.
Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1990 – 2010, δραστηριοποιήθηκε ερευνητικά στους τομείς:
1. Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων εδαφών, φύλλων ή νερού άρδευσης σε καλλιέργειες Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Εταιρειών και μεμονομένων αγροτών, χαρακτηρισμός των αποτελεσμάτων ανάλυσης και
συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών με σκοπό την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης ή της ορθής γεωργικής πρακτικής
2. Ανάπτυξη
λογισμικού ορθολογικής λίπανσης των καλλιεργειών και βελτίωσης παθογενών εδαφών
3. Εκπόνηση
εδαφολογικών μελετών  και εδαφολογικών χαρτών διαφόρων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας
4. Περιβαλλοντική προστασία των λιμνών
Βεγορίτιδας και Κορώνειας
5. 
Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής
6.
Φυσικά συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών (υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών & Κατασκευών).
7. Ομάδα εργασίας του ΥΠΑΑΤ: «Διερεύνηση –
Επεξεργασία Κριτηρίων Τυπολογίας της Αγροτικής Γης και τον Καθορισμό Γεωγραφικών Ορίων»

NEW SITE
Ινστιτούτο
Έρευνα
Πεπραγμένα
Βιβλία-Δημοσιεύσεις
Χημείο
Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους-φύλλων
Πορεία δείγματος
Προκηρύξεις
Νέα-Ειδήσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας