ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μεθοδολογία αναλύσεων εδάφους
Προσδιορισμός μηχανικής σύστασης του εδάφους με τη μέθοδο του υδρομέτρου (Βουγιούκου)
Μέτρηση pH με την πάστα κορεσμού
Μέθοδος μέτρησης του pH χρησιμοποιώντας την αναλογία 1: 2 έδαφος προς νερό
Μέτρηση ΕC με την πάστα κορεσμού
Καθορισμός ολικού ανθρακικού ασβεστίου με οπισθο-τιτλοδότηση
Καθορισμός του ενεργού ανθρακικού ασβεστίου με τη μέθοδο των Drouineau και Galet
Ανάλυση ολικού αζώτου Kjeldahl στο έδαφος
Ανάλυση νιτρικού αζώτου με υπεριώδη φασματοφωτομετρία
Προσδιορισμός αμμωνιακού αζώτου στο έδαφος με την τροποποιημένη μέθοδο του μπλε της ινδοφαινόλης
Καθορισμός του φωσφόρου με τη μέθοδο Olsen
Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Νάτριο με τη μέθοδο του οξικού αμμωνίου
Εκχυλίσιμος ψευδάργυρος, μαγγάνιο, σίδηρος και χαλκός με τη μέθοδο του DTPA
Εκχυλίσιμο βόριο με τη μέθοδο του ζέοντος ύδατος
Προσδιορισμός της οργανικής ουσίας με τη μέθοδο της υγρής καύσης
Εναλλακτική ικανότητα κατιόντων (CEC) με τη μέθοδο του οξικού νατρίου με ρυθμισμένο pH στο 8,2
Εναλλακτική ικανότητα κατιόντων (CEC) με τη μέθοδο του οξικού αμμωνίου
Εναλλακτική ικανότητα κατιόντων (CEC) με τη μέθοδο του οξικού νατρίου με ρυθμισμένο pH στο 8,2
Καθορισμός των θειικών του εδάφους με τη μέθοδο της θολοσιμετρίας
Καθορισμός του χλωρίου στο έδαφος με τη μέθοδο της τιτλοδότησης με νιτρικό άργυρο


NEW SITE
Ινστιτούτο
Έρευνα
Πεπραγμένα
Βιβλία-Δημοσιεύσεις
Χημείο
Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους-φύλλων
Πορεία δείγματος
Προκηρύξεις
Νέα-Ειδήσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας