ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
Curriculum Vitae Aristotelis Papadopoulos
Papadopoulos Aristotelis, Agronomist, MSc, PhD. Researcher in the National Agricultural Research Foundation (N.AG.RE.F.). Director of the Soil Science Institute of Thessaloniki/NAGREF. Research experience: He has published over than 48 research articles, made over than 79 oral presentations in conferences, participated in more than 14 research programs, published 3 scientific books and has experience in the higher education level. His research is focused on topics such as water resources management, soil chemistry, soil fertility, applied soil science, problematic soils, irrigation requirements and scheduling, yield response to water, remote sensing, Geographic Information Systems (GIS) for soil mapping, land evaluation, land use, land cover, yield prediction, soil pollution, soil quality and sustainability, bioremediation of degraded areas, modeling temperature dissolved oxygen and eutrophication in lakes, restoration-rehabilitation of wetland ecosystems and environment.
Scientific Supervisor and coordinator of the EEC project ENVIREG “Wastewater Reuse in Agriculture”, 1992-1993, EEC project EPET II, “Natural Systems in Municipal Wastewater Reclamation and reuse for Irrigation and Creation of Constructed Wetlands”, 1995-1997, EU project INTERREG II C, “Pilot Application of Natural Systems in Treating Wastewater and their Reuse in the Greek Island of Lemnos”, 1999-2001 and in the project «Reduction of the input of chemical fertilizers and rational management of the soil and water resources in seven municipalities of the prefecture of Kozani».


NEW SITE
Ινστιτούτο
Έρευνα
Πεπραγμένα
Βιβλία-Δημοσιεύσεις
Χημείο
Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους-φύλλων
Πορεία δείγματος
Προκηρύξεις
Νέα-Ειδήσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας