ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1950 και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά τη διάρκεια των σχεδόν 60 ετών λειτουργίας του έχει κατευθύνει την έρευνα και τις δραστηριότητές του σε επίκαιρα και σημαντικά θέματα σχετιζόμενα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το περιβάλλον και ιδιαίτερα τη διαχείριση του εδάφους και των νερών. 
NEW SITE
Ινστιτούτο
Έρευνα
Πεπραγμένα
Βιβλία-Δημοσιεύσεις
Χημείο
Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους-φύλλων
Πορεία δείγματος
Προκηρύξεις
Νέα-Ειδήσεις
Σύνδεσμοι
Επικοινωνήστε μαζί μας